EU-pass till flyktingar? Fri rörlighet som integrationsmöjlighet

Inspiration för tanken om att flyktingar skulle efter sin rättsliga prövning kunna få EU-pass fick jag ifrån EU-medborgarinitiativet choosefreedom.eu . Initiativet är kopplad till Brexitprocessen och går ut på att alla EU-medborgare skulle kunna ha ett EU-pass, istället för nationella pass och ID-kort, för att på det sättet kunna åtnjuta unionens medborgerliga friheter och rättigheter.

Enligt ministerrådets förordning 1417/2013 får EU-pass ges ut i särskilda fall, vanligtvis till EU-diplomater.2 EU-passet är också känt under namnet ”EU:s laissez-passer”. Passet har även kopplingen till utvecklingen av European External Action Service som informellt ses och fungerar som EU:s utrikesdepartement.

Idag är det väldigt få individer i unionen som har EU-passet med en giltighetstid på 6 år. Men EU-passet i sig kan ses som en idé om möjlighet att underlätta för flyktingar att etablera och förverkliga sig i unionen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: