Smalare men vassare EU. Centerpartiets EU-politiska kommunikation i förändring

Jag har skrivit denna artikel genom att analysera begreppet ”smalare men
vassare” rörande Centerpartiets EU-politiska kommunikation. Intresset väcktes
redan under 2014 i samband med Europaparlamentsvalet när Centerpartiet
presenterade sitt valprogram och senare under 2016 när jag skrev min
masteruppsats om svenska riksdagspartiers politiska kommunikation under EP-valet.

2 thoughts on “Smalare men vassare EU. Centerpartiets EU-politiska kommunikation i förändring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: