Skip to content

Smalare men vassare EU. Centerpartiets EU-politiska kommunikation i förändring

Jag har skrivit denna artikel genom att analysera begreppet ”smalare men
vassare” rörande Centerpartiets EU-politiska kommunikation. Intresset väcktes
redan under 2014 i samband med Europaparlamentsvalet när Centerpartiet
presenterade sitt valprogram och senare under 2016 när jag skrev min
masteruppsats om svenska riksdagspartiers politiska kommunikation under EP-valet.

2 thoughts on “Smalare men vassare EU. Centerpartiets EU-politiska kommunikation i förändring”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *