The S-Tank

Stockholm 2020-05-18 Yesterday I passed by the Army Museum in Stockholm. One of the main exhibitions that are outdoor is the “S-tank”, officially called Stridsvagn-103 (Tank 103). The S-tank was famous for its “unique” or “strange” design. Military or tank experts had disagreements regarding its status because not all experts could agree if S-103 evenContinue reading “The S-Tank”

European Bildung Day 2020

Last weekend I participated at the European Bildung Day Online conference. The original idea was to have a physical conference in Copenhagen. During the 2-day conference, there were several discussions about the meaning of Bildung how it could be implemented in practice. The meaning of Bildung, which is a German word, can be described withContinue reading “European Bildung Day 2020”

Smalare men vassare EU. Centerpartiets EU-politiska kommunikation i förändring

Jag har skrivit denna artikel genom att analysera begreppet ”smalare menvassare” rörande Centerpartiets EU-politiska kommunikation. Intresset väcktesredan under 2014 i samband med Europaparlamentsvalet när Centerpartietpresenterade sitt valprogram och senare under 2016 när jag skrev minmasteruppsats om svenska riksdagspartiers politiska kommunikation under EP-valet.

EU-pass till flyktingar? Fri rörlighet som integrationsmöjlighet

Inspiration för tanken om att flyktingar skulle efter sin rättsliga prövning kunna få EU-pass fick jag ifrån EU-medborgarinitiativet choosefreedom.eu . Initiativet är kopplad till Brexitprocessen och går ut på att alla EU-medborgare skulle kunna ha ett EU-pass, istället för nationella pass och ID-kort, för att på det sättet kunna åtnjuta unionens medborgerliga friheter och rättigheter.Continue reading “EU-pass till flyktingar? Fri rörlighet som integrationsmöjlighet”

Debatten om GAL-TAN 2014-2017

I debatten i Sverige har GAL-TAN skalan kritiserats för att bland annat vara förotydlig och missvisande. Samtidigt finns det kunskap och vetenskapligaargument sedan tidigare om vad som anses vara GAL och TAN inom politiken.Därför var det intressant för mig att titta närmare på och analysera djupare omvilka frågor, politik och aktörer anses som GAL respektiveContinue reading “Debatten om GAL-TAN 2014-2017”

Debating the neo-functionalist theory. From the period of coal and steel to the Eurozone crisis

Has the neo-functionalism been ” defeated ” in the debate about European integration theories? Since the 1960’s the neo-functionalism has been submitted to criticism and debated among the academics of European studies. Parts of the discourse have been based on arguments that neo-functionalism is not a theory. However, the debate still continues in 2010´s asContinue reading “Debating the neo-functionalist theory. From the period of coal and steel to the Eurozone crisis”

The role of political communication in European Parliament elections analysis

This study is providing conclusions, based on argumentation analysis of political communi-cation, on how the current analytical approach in political science can be modified regar-ding the analysis of the European Parliament (EP) elections. The paper is focusing on the character of the political communication during the EP-elections in Sweden in 2014 in order to exploreContinue reading “The role of political communication in European Parliament elections analysis”

Den svenska generalstaben som lärande organisation

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att studera den svenska generalstaben som en lärande organisation. Avsikten att undersöka om generalstaben arbetade som en lärande organisation är kopplad till forskningen rörande den preussiska generalstaben som har betraktats som världens första lärande organisation. Den preussiska generalstaben grundades under Napoleonkrigen 1806 med den franska generalstaben som förebild och utgjorde under senareContinue reading “Den svenska generalstaben som lärande organisation”