Skip to content

Grön Opinion

Grön Opinion startades 2018 som en grön och blocköverskridande opinionssida med fokus på hållbarhet, klimat och medmänsklighet samt främjande av framtidsoptimism. Nedan finner du mina artiklar.

EN VISION FÖR SVERIGE 2050

Fotograf: Pixabay

Visioner om framtidens Sverige präglas ofta av olika skräckscenarier om våld och samhällskollaps. Det är paradoxalt när Sverige i internationella mätningar ofta rankas som ett mönstersamhälle. Hur kan Sverige och världen se ut om 30 år, när AI, klimatförändringar och digitalisering har satt ännu mer spår?

Enligt olika undersökningar är Sverige ett av de bästa samhällena att leva i. Det visas exempelvis i mätningar som Human Development Index. Sverige brukar också anses vara ett modellsamhälle när det kommer till levnadsstandard, innovation och välfärd. För tillfället anses Sverige som bland de ledande länderna när det kommer till utvecklingsmål med FN:s Agenda 2030.

Samtidigt upplever majoriteten av Sveriges befolkning att ”utvecklingen går åt fel håll”, enligt flera olika underökningar, som till exempel av SOM-institutet. Sedan 2015 och den stora flyktingmottagningen har samhällsdebatten präglats av polarisering, populism och pessimism i högre grad.

Läs mer via Grön Opinion