Skip to content

Debatten om GAL-TAN 2014-2017

I debatten i Sverige har GAL-TAN skalan kritiserats för att bland annat vara för
otydlig och missvisande. Samtidigt finns det kunskap och vetenskapliga
argument sedan tidigare om vad som anses vara GAL och TAN inom politiken.
Därför var det intressant för mig att titta närmare på och analysera djupare om
vilka frågor, politik och aktörer anses som GAL respektive TAN i den svenska
politiska kontexten genom att studera mediala diskussioner om GAL-TAN
skalan under perioden 2014-2017.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *