Debatten om GAL-TAN 2014-2017

I debatten i Sverige har GAL-TAN skalan kritiserats för att bland annat vara för
otydlig och missvisande. Samtidigt finns det kunskap och vetenskapliga
argument sedan tidigare om vad som anses vara GAL och TAN inom politiken.
Därför var det intressant för mig att titta närmare på och analysera djupare om
vilka frågor, politik och aktörer anses som GAL respektive TAN i den svenska
politiska kontexten genom att studera mediala diskussioner om GAL-TAN
skalan under perioden 2014-2017.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: